späť

Oznam pre rodičov - prestavba materskej školy

komentárovVážení rodičia!                                                                                    25. apríla 2018, Trenčianska Turná   

                             

                Obec Trenčianska Turná ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 pokračuje v realizácii stavby - Materská škola: „ Revitalizácia areálu a rozšírenie kapacity“.

Preto bude stravovanie žiakov základnej školy nasledovné:

11. mája 2018 bude posledný obed v novej školskej jedálni v školskom roku 2017/2018.

Od 14. mája 2018 sa žiaci školy stravujú v kultúrnom dome (prísalie) do skončenia stavby.

O termíne skončenia stavby Vás budeme informovať.

Vážení rodičia, prosím Vás o trpezlivosť a ústretovosť.    PaedDr. Beáta Sabová – riaditeľka školy
Diskusia
Hore