späť

Deviataci v parlamente

komentárov 

Dňa 25. 4. 2018 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie do Národnej rady SR, ktorá je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky.  Odborný výklad o činnosti a význame tejto inštitúcie žiakom predniesol pán Mgr. Ľubomír Adamišin z komunikačného oddelenia NRSR. Po absolvovaní bezpečnostnej kontroly sme si spoločne zopakovali, ktoré sú naše štátne symboly.  Boli sme tiež oboznámení so štátnymi dokumentmi, videli  sme pečate, kópiu originálu Ústavy SR, štátny znak, zástavu prvého slovenského parlamentu z roku 1848. Na prvom poschodí budovy NR SR nás upútali obrazy maliara Albína Brunovského, ale  navštívili sme aj rokovaciu sálu, kde sme  sa dozvedeli informácie o počte a rozdelení poslancov, zasadacom poriadku NR SR, o výboroch NR SR a ich činnosti. Druhá časť exkurzie bola o to zaujímavejšia, že sme mali možnosť zúčastniť sa besedy s pani poslankyňou Mgr. Renátou Kaščákovou, ktorá trpezlivo odpovedala na všetky naše otázky a ocenila rozhľadenosť a záujem našich žiakov o aktuálne spoločenské dianie.

Foto TU
Diskusia
Hore