späť

Koniec školského roka

komentárovMilí rodičia,

v piatok 29. júna sa školský rok 2017/18 po desiatich mesiacoch trvania stane minulosťou. Zavŕšime ho slávnosťou v kultúrnom dome, ktorá sa začne o 8.00 h.

Deti sa stretnú v triedach o 7.40 h, odkiaľ v sprievode triednych učiteľov prejdú do sály KD.

Po programe, ktorého súčasťou je aj rozlúčka s našimi deviatakmi, sa vrátia do školy a triedni učitelia im odovzdajú vysvedčenia.

O 10.00 h sa vyučovanie v tomto školskom roku skončí a deti odídu domov.

ŠJ ani ŠKD v piatok svoje služby neposkytujú.

 

A  ešte pár slov zo srdca na záver:

ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ NAŠICH SPOLOČNÝCH DETÍ. Za to, že ste im dôverovali, pomáhali, zabezpečovali pomôcky, povzbudzovali ich...  Tešia nás úspechy, ktoré dosiahli. A to, čo sa nepodarilo v tomto roku, budeme cibriť od septembra ďalej.

ĎAKUJEME VÁM ZA AKTÍVNU ÚČASŤ PRI ORGANIZOVANÍ ŠKOLSKÝCH PODUJATÍ, za čas, ktorý ste venovali našej škole.

Prajeme Vám všetkým prázdniny plné slnka, radosti, dobrého zdravia, ale hlavne to, aby boli naplnené vzájomnou úctou, pochopením, láskou – jednoducho ľudským šťastím a spokojnosťou. A samozrejme, tešíme sa na ďalší spoločný školský rok.

                       V septembri DO VIDENIA, PRIATELIA!

 
Diskusia
Hore