späť

Začiatok školského roku 2018/2019

komentárovZákladná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

 

oznamuje,

 

že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční

V PONDELOK 3. SEPTEMBRA.

 

Žiaci sa stretnú vo svojich triedach najneskôr o 7.40 h, potom odchádzajú v sprievode triednych učiteľov do kultúrneho domu.

Prvákov budú čakať triedne pani učiteľky pred bočnými dverami do kultúrneho domu, kde ich usadia podľa tried.

Vyučovanie v tento deň trvá do 10.30 h, potom odchádzajú žiaci domov.

Školská jedáleň aj školský klub detí

začínajú svoju činnosť až od utorka 4. septembra.

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom detí,

ktorí majú záujem o stravovanie v ŠJ,

aby si dňa 30. a 31. 8. (t.j. vo štvrtok a piatok) v čase od 9.00 do 13.00 h

prišli vyzdvihnúť do prísalia kultúrneho domu

 zápisný lístok a poukážku na zaplatenie stravného.

Táto informácia sa týka aj žiakov,

ktorí sa už v minulom školskom roku v jedálni stravovali,

nakoľko prihlášku treba v novom školskom roku aktualizovať.

 
Diskusia
Hore