späť

Účelové cvičenie

komentárovV piatok 21. 9. bude vyučovanie prebiehať formou zážitkového učenia na tému BEZPEČNE DO ŠKOLY. 

Prosíme, aby deti  prišli vhodne oblečené  a obuté, tak aby mohli absolvovať detské dopravné ihrisko na bicykli, resp. na kolobežke (1.-4. ročník), prehliadku techniky PZ a HaZZ a praktické úlohy na ihrisku školy.

Vyučovanie bude v tento deň skrátené, na 1. stupni končíme o 11.15 h, na 2. stupni o 12.10 h. Potom idú žiaci na obed a do ŠKD, ak sú prihlásené, resp. domov.
Diskusia
Hore