späť

Ponuka baseballoveho krúžku

komentárovVážení rodičia,                                                                                                   28. 9. 2018, Trenčianska Turná

dodatočne sme ponúkli žiakom baseballový(bejzbalový) krúžok (šport pochádza z Anglicka, už v 18. storočí ho praktizovali študenti.  V roku 1846 bola v USA zriadená Národná liga profesionálnych baseballových klubov).  Je to pohybová kolektívna hra, ktorá sa hrá už i na Slovensku.  Tento šport sme prezentovali v každej triede 1. stupňa. Žiaci videli aj pomôcky k tomuto športu – pálka, loptička, rukavica. Hranie baseballu znamená komplexnú záťaž tela, svaly sú zaťažované aeróbne aj silovo. Pravidelné cvičenie je blahodarné pre zdravie, predovšetkým srdce a cievny systém. Pravidelné cvičenie pôsobí pozitívne aj na duševné zdravie, pretože sa pri ňom uvoľňujú endorfíny tzv. hormóny šťastia. Vedúcim krúžku je pán Radovan Ziegler (otec dvoch detí našej školy). Krúžok sa bude realizovať v sobotu v telocvični školy od 14. 00 do 16. 00.  Bez Vášho písomného súhlasu nemôžeme Vaše deti na krúžok zapísať.  Otvoríme ho ak sa prihlási minimálne 12 žiakov. Po odovzdaní informatívnych súhlasov všetkých záujemcov Vám oznámime, či je dostatočný počet žiakov(chlapci, dievčatá) na otvorenie krúžku.

                                                                                                  S pozdravom PaedDr. Beáta Sabová – riaditeľka školy
Diskusia
Hore