späť

Biela pastelka

komentárovBiela pastelka v našej škole

V piatok 21. 9. 2018 prebiehala celoslovenská zbierka Biela pastelka 2018, určená na pomoc nevidiacim a slabozrakým.

Neobišla ani našu školu.

Našla odozvu medzi našimi deťmi a pracovníkmi, ktorí prispeli dobrovoľníkom do pokladničky. Túto sme zaniesli na Úniu nevidiacich a slabozrakých do Trenčína, odkiaľ nám prišiel nasledujúci email:

Vážená pani riaditeľka,

chcem Vám poďakovať za spoluprácu na zbierke Biela pastelka a že sa Vaša škola zapojila do zbierky.
Môžem Vás už informovať o výsledku.
Podarilo sa Vám vyzbierať krásnych 103,20 Eur!
Celkovo sa v našom kraji v rámci hlavného zbierkového dňa podarilo vyzbierať 9248,68 Eur.
 V mene všetkých zrakovo postihnutých klientov Vám aj všetkým prispievateľom ďakujeme!
S prianím pekného dňa zostáva

Sdurková  

Bc. Zora Sdurková
vedúca Krajského strediska Trenčín
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Krajské stredisko Trenčín
 
ĎAKUJEME AJ MY!!!Diskusia
Hore