späť

Rodinný projekt na tému Stanova skala - jedna z aktivít školy k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o našej obci.

komentárov 

Podmienky projektu:

 

 • Turistika k Stanovej skale (pešo alebo na bicykli)
 • Rodinná fotografia pri Stanovej skale  - minimálne 2 členovia rodiny
 • Projekt na tému Stanova skala – fotografie, kresby, texty.......
 • Projekt môže byť zameraný na históriu obce, chotár obce, príroda, zvieratá, ......Stanova skala nesmie chýbať

 

 • Najlepší projekt získa cenu riaditeľky školy
 • Ocenené budú ešte 2 ďalšie projekty
 • Spolu budú udelené 3 ceny
 • Hodnotiaca komisia – školský parlament, vedenie školy
 • Projekty odovzdajte riaditeľke školy najneskôr do 30. apríla 2019
 • Vaše deti budú v škole prezentovať projekt svojim spolužiakom. Prezentácie sa môžu zúčastniť i rodičia
 • Všetky projekty budú vystavené v rámci osláv 750. výročia obce v základnej škole

Vážení rodičia, teším sa na Vaše rodinné projekty, ktorých tvorba Vám určite prinesie poučenie, zábavu, ale hlavne to, že budete spolu.

Diskusia
Hore