späť

Československý deň...

komentárov 

.... sme mali v našej škole v pondelok 29. 10. 2018. Ním sme si pripomenuli 100. výročie vzniku samostatnej Československej republiky.

Oslavovať sme začali vlastne skôr. V piatok 19.10. 2018 sa vydal turistický krúžok Cestičkami Milana Rastislava Štefánika. Navštívili sme jeho rodné Košariská a vystúpili na Bradlo, na mohylu nad miestom jeho posledného odpočinku.

V pondelok 29. 10. 2018 sme mali tematické vyučovanie s nasledujúcim programom:

  • Výzva, aby všetci prišli do školy oblečení vo farbách českej a slovenskej zástavy, teda biela – modrá – červená.
  • Na začiatku vyučovania krátka relácia, v ktorej pani riaditeľka pripomenula nielen sviatok republiky, ale aj blížiaci sa sviatok Všetkých svätých a pamiatku zosnulých.
  • Vyučujúci si s deťmi pozreli prezentáciu o vzniku Československej republiky a tiež o českej a slovenskej reči.
  • Vladimír Kulíšek, mím, pôvodom Čech  žijúci na Slovensku, priblížil deťom umenie pantomímy, čiže umenie dorozumieť sa bez slov.
  • Na chodbe 1. stupňa vznikla veľmi zaujímavá výstavka Made in Czechoslovakia. Boli to deti a pani učiteľky, ktoré pohľadali doma množstvo naozaj zaujímavých vecí vyrobených v Československu a podelili sa s ostatnými aspoň v tento deň. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o výstavku pričinili!
  • Piataci a siedmaci si zašportovali v telocvični.
  • Na triednických hodinách si v niektorých triedach urobili filmový klub a pozreli si české, alebo slovenské, alebo československé filmy.
  • A napokon sme sa rozišli na prázdniny.

Ako dôkaz aspoň niektorých aktivít prikladám niekoľko fotiek:

ceskoslovensky-den.pdf
Diskusia
Hore