späť

Vyhodnotenie jazykových olympiád

komentárovVyhodnotenie olympiády v nemeckom jazyku:

kategória 7. ročník

1. miesto - Nina Sláviková - 7. A

2. miesto - Tobiáš Godovič - 7. B

3. miesto - Emma Orságová - 7. A

 

Kategória 8. - 9. ročník

1.miesto - Daniela Valapková - 8. B

2. miesto - Lenka Fabová - 9. A

3. miesto - Dominika Vadovičová -8. B

 

Vyhodnotenie olympiády v anglickom jazyku:

Kategória 1A - 6. - 7. ročník

1. miesto - Lucia Králiková - 6. B

2. miesto - Benjamín Godovič - 7. B

3. miesto - Tobiáš Godovič - 7. B

 

Kategória 1B - 8. - 9. ročník

1. miesto - Denisa Jančová - 9. B

2. miesto - Dominika Vadovičová - 8. B

3. miesto - Adam Vašek - 9. A

 

Vyhodnotenie kvízu o Francúzsku:

1. miesto - Denisa Jančová - 9. B

2. miesto - Rudolf Gajdúšek - 8. B

3. miesto - Andrej Svatík - 9. A

 

Výhercom srdečne blahoželáme :)
Diskusia
Hore