späť

Hravá matematika

komentárovHra na hodine matematiky?

„Tie decká v tej škole už fakt nič nerobia, iba sa hrajú!“

„Nie je pravda, milá pani! To nie je hra, to je učenie!“

„A tie kocky? To je čo?!“

„No veď, to je to učenie. Stavba telies zo stavebnicových kociek podľa plánu; nárys, pôdorys, bokorys, základy rovnobežného premietania...“

Dôkaz je TU.

 
Diskusia
Hore