späť

Deň vody 2019

komentárov22.marec je Dňom vody.

Voda = život.

To vedia už aj malé deti. A predsa sme si túto pravdu pripomenuli aj tento rok. Tak napríklad žiaci 4.B vytvorili krásne malé projektíky s touto tematikou a umiestili ich na chodbu 1. stupňa. Piataci na hodinách biológie vytvorili skupinové projekty, ktoré odprezentovali v triede a budú zverejnené na chodbe školy pri príležitosti Dňa Zeme. Členovia vedeckého krúžka pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivany Vincurskej pripravili veľmi pekný a zaujímavý program pre mladších spolužiakov, žiakov 1.-5. ročníka, kde ich na viacerých stanovištiach oboznámili s niektorými zaujímavosťami o vode, o znečistení vody, o jej čistení, ba dokonca si aj mohli otestovať svoje vedomosti.

Ďakujeme našim mladým vedcom a ich pani učiteľke a tešíme sa na ich zaujímavé nápady a objavy.

A vás pozývame na krátku prehliadku našich vodných (v žiadnom prípade podvodných) nápadov. Nech sa páči, je TU.
Diskusia
Hore