späť

Marec je Mesiac knihy.

komentárov 

A preto sa v marci v našej škole konalo viacero aktivít zameraných na čítanie a prácu s knihami.

Pani učiteľka Jarmila Porubanová pripravila program pre deti z MŠ a uviedla ich do školskej knižnice.

Staršie i mladšie deti vypracovali projekty o knihách a vyzdobili nimi chodby školy. Piataci urobili výstavku svojich obľúbených kníh. A v posledný školský marcový deň sa na 2. stupni konala Čitateľská olympiáda, kde si zmerali druhostupniari sily v rôznych disciplínach, ktoré pre nich pripravili žiaci 8. ročníka. Súťažné disciplíny a atmosféru súťaže, ktorú pripravili p. učiteľky M. Priščáková a D. Orságová si pozrite v našej galérii, práve TU. A posledná fotka – to sú víťazi v nasledujúcom poradí:

1. miesto 8.B

2. miesto 9.B

3. miesto 7.A
Diskusia
Hore