späť

Prváci prajú deviatakom veľa úspechov

komentárov 

Máme v škole takú tradíciu, že každý rok  pred testovaním naši najmladší žiaci, prváci, prajú deviatakom, aby úspešne zvládli testovanie. Nebolo to ináč ani v tomto roku.

Čas beží rýchlo, o osem rokov budú deviataci i z nich a možno aj im prídu prváci, teda deti, ktoré ešte teraz nie sú na svete, popriať veľa úspechov. Pravda, ak bude v tom čase ešte nejaké testovanie.....

K prváckemu prianiu sa pripájame aj my a želáme vám, deviataci, aby ste boli pri testovaní úspešní!

Pozrite si fotky i video.
Diskusia
Hore