späť

Festival Stretnutie priateľov 2019

komentárovZŠ s MŠ Samuela Timona, DFS Štvorlístok , obec Trenčianska Turná

Vás  srdečne pozývajú na

 

20.  ročník  medzinárodného detského folklórneho festivalu

S T R E T N U T I E    P R I A T E Ľ O V,

kde oslávime  35. narodeniny DFS Štvorlístok

3. máj 2019 - piatok

Výchovný koncert pre ZŠ a MŠ: „Anička, dušička, poj si ke mne hopkat“

Výstava: Milan Rastislav Štefánik – budova 1. stupňa ZŠ

od  13. 00 – 17. 00 ( Občianske združenie - Robíme to pre deti )

4. máj 2019 – sobota

Výstava: Milan Rastislav Štefánik – budova 1. stupňa ZŠ

od  14. 00 – 17. 00

16. 00 – 17. 00 krojovaný sprievod  od kultúrneho domu do Kušnierovca a späť

17.00 – 19. 30 – tvorivé dielne pre deti ( vestibul KD)

Hlavný festivalový program

 

 „O S L A V U J E M E    S O   Š T V O R L Í S T K O M“,

 

 sa uskutoční v Kultúrnom dome v Trenčianskej Turnej o 18.00.

 

Ú č i n k u j ú

DFS  Holubička: Padina-najslovenskejšia dedina v Srbsku           

DFS Leváranek: Veľké Leváre

Fsk Večernica: Trenčianska Turná

FS Družba: Trenčín

DFS Štvorlístok: Trenčianska Turná  

                      

5. máj 2019 – nedeľa

10. 30 – svätá omša, po nej koncert detských folklórnych súborov

 V tej Trenčianskej Turnej Štvorlístok si spieva, radosť a veselosť všade on rozdáva

 

plagat-na-festival-.pdf

 
Diskusia
Hore