späť

Veľkonočné tradície

komentárovPrednosti zážitkového učenia využívame v našej škole pri každej vhodnej príležitosti. A slávenie veľkonočných sviatkov je na takéto osvojovanie si poznatkov priam ideálne. Vlani pred Kvetnou nedeľou naši mladší spolužiaci spolu s pani riaditeľkou PaedDr. Beátou Sabovou a vedúcou ŠKD Mgr Jankou Poláčkovou vyprevadili Morenu - ako symbol nepriazne, chorôb a smrti ju podľa tradície našich predkov zapálili a hodili do potoka. Namiesto nej potom priniesli farebné vyparádené Letečko, ktorým privítali teplo, hojnosť a radosť z nadchádzajúcej priaznivejšej časti roka.

Kedysi, keď ľudia žili prevažne z toho, čo si sami vypestovali a dochovali, prípadne našli v lese a na lúkach, bolo pre nich rozdelenie roka práve na takéto dve časti veľmi dôležité. Netrpezlivo preto vyčkávali, kedy sa zima poberie preč, aby ju vystriedali teplejšie jarné dni. Netreba sa teda čudovať, že obrady a zvyky našich predkov súvisiace s jarnými a veľkonočnými tradíciami sú zakorenené v histórii po stáročia. A to nielen v našich krajoch, ale s menšími či väčšími obmenami aj inde vo svete.

Blížiace sa sviatky Veľkej noci  sa však v poslednom čase začali spájať s pretekmi  v hľadaní vajíčok, či v naháňačke s veľkonočným zajacom a naše deti, podľahnúc komercionalizácii, preberajú tento angloamerický zvyk ako samozrejmosť.  

Pochopiteľne, rešpektujeme multikultúrne prostredie sveta, a tak vštepujeme deťom zásadu POZNAJ NAJPRV SVOJE KORENE A TRADÍCIE A NA ICH PODKLADE POTOM VNÍMAJ ODLIŠNOSTI INÝCH NÁRODOV.

Preto sme na hodiny angličtiny pripravili materiály, kde sa deti postupne dozvedeli o spôsobe prežívania Veľkej noci vo Veľkej Británii, keďže jej jazyk sa naši žiaci učia od 1. ročníka.

A zistili, že aj tu je hlavným posolstvom sviatkov pokoj, dobrotivosť a láska k blížnym. Napr. skutočnosť, že na Veľkonočnú nedeľu sa zídu susedia a známi, ktorí spoločne vítajú prvé lúče slnka. Každý prinesie košík s dobrotami, ktorými ponúkne ostatných a takto spriaznení sa spoločne odoberú do kostola. Potom ich čakajú doma veľkonočné raňajky, ktoré trávia v kruhu úzkej alebo aj širšej rodiny. Za najdôležitejšie pritom pokladajú radosť zo stretnutia, zo spoločných rozhovorov a hier a – pochopiteľne, aj z udalosti zvanej EGG-HUNT, čiže po našom z lovu vajíčok. Nie je to však bezbrehé zhromažďovanie čokoládových maškŕt, ako by sa na prvé počutie zdalo. Deti videli (a tí starší sa potešili, že aj porozumeli z videopríbehu), ako si malí britskí hľadači navzájom pomáhali, dokonca niektoré nájdené vajíčka odložili naspäť do skrýše, aby aj tí, čo prídu po nich, mali čo nájsť.  Dozvedeli sa tiež o typických koláčoch, akými sú napr. SIMNEL CAKE či HOT CROSS BUNS, ktoré sa pripravujú v Anglicku, ale aj o ďalších zvyklostiach. Svoju tvorivosť preukazujú žiaci anglických škôl napr. pri tradičnej klobúkovej prehliadke, zvanej EASTER BONNET PARADE. Súťažia o najvkusnejšie veľkonočne vyzdobený klobúk. A práve túto nezvyčajnú aktivitu si vyskúšali aj naši žiaci. Kto chcel a mohol, prišiel na hodinu angličtiny v ozdobenom klobúku. Druháci s p. učiteľom Megom predviedli v triedach na 1. stupni krátku prehliadku s vlastným komentárom, aby tak zoznámili s touto tradíciou aj svojich rovesníkov, ktorí si potom na hodinách vedeli oveľa ľahšie predstaviť, čo to „easter bonnet parade“ vlastne je. A snažili sa pochopiť aj tých, ktorí na zdobenie klobúka čas nemali. Neobviňovali nikoho z lenivosti, lebo si uvedomovali, že niekto bol možno navštíviť chorých príbuzných, iní mali ďalšie dôležité povinnosti, ale dokázali vyjadriť obdiv a pochváliť nápad spolužiaka.  A o to nám išlo v prvom rade. Aby sa ľudskosť nevytratila spomedzi nás. O to sa snažíme celou našou školskou prácou, aby sme do života vyprevádzali múdrych a empatických žiakov.

                                                                                                        Mgr. Oľga Závacká, ZRŠ

Diskusia
Hore