späť

Výstava pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika...

komentárov...sa konala v našej škole 3. a 4. mája vďaka občianskemu združeniu Robíme to pre deti.

Pán a pani Zieglerovci za výdatnej pomoci svojich detí, Aurela z 3.A a Olívie z 1.B triedy, premenili počas týchto dvoch dní dielňu ľudových remesiel na malé múzeum, kde mohli početní návštevníci, žiaci, učitelia i tí, ktorí sa nechali pozvať vďaka oznamom a pútačom, vidieť krásnu zbierku medailí, mincí, bankoviek, pohľadníc, kníh, odznakov a iných materiálov s tematikou vzniku ČSR a najmä s tematikou velikána gen. Milana Rastislava Štefánika.

Kto prišiel, veľa sa dozvedel a všetci sme chválili, že sa nájdu medzi nami ľudia, ktorí sa o to, čo majú a čo vedia, dokážu podeliť.

Ďakujeme, rodina Zieglerová!

 
Diskusia
Hore