späť

Beseda o Afrike...

komentárov...zaujala v stredu 15.5.2019 našich šiestakov, 7.A, 8.A a veru aj pani učiteľky. Niekedy je 45 minút, ktoré má vyučovacia hodina, naozaj málo. Tak to bolo aj pri návšteve našej bývalej žiačky Lucie Jantošovičovej, ktorá sa vrátila z dlhodobého pobytu v Afrike, kde prežila niekoľko mesiacov v Rwande v práci pre neziskovú organizáciu. To, čo rozprávala, bolo naozaj zaujímavé. Tešíme sa na podobné stretnutia a Lucii želáme, aby sa jej ďalej darilo šíriť dobro všade, kam ju cesty povedú.

Ďakujeme, Lucia a držíme palce!
Diskusia
Hore