späť

Zápis na stravovanie žiakov v školskom roku 2019/2020

komentárovProsíme rodičov, aby prihlásili žiakov na stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2019/2020. Na prihlásenie je nutné vyplniť zápisný lístok a odovzdať ho tirednemu učiteľovi do 12. júna 2019. Potrebné informácie sú uvedené v záisnom lístku v prílohe. V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať vedúcu škoskej jedálne p. Kubišovú. Kontakty sú uvedené v zápisnom lístku.

zapisny-listok-na-stravu.doc
Diskusia
Hore