späť

Naši deviataci sa lúčia so školou....

komentárov



 

Našich 35 deviatakov sa lúči so školou. Na chodbách školy sa objavili tablá,  žiaci sa rozlúčili s pánom starostom na Obecnom úrade Trenčianska Turná a čaká ich ešte rozlúčka v kultúrnom dome pri príležitosti slávnostného ukončenia školského roka.

Deviatakom želáme, aby sa im darilo nielen v nových školách, ale aj v živote a aby z nich boli správni ľudia na správnych miestach.

Všetko dobré, decká!!!




Diskusia




Hore