späť

Začiatok školského roku 2019/2020

komentárovZákladná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

 oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční V PONDELOK 2. SEPTEMBRA

Žiaci sa stretnú vo svojich triedach najneskôr o 7.40 h, potom odchádzajú v sprievode triednych učiteľov do kultúrneho domu.

Prvákov budú čakať triedne pani učiteľky pred bočnými dverami do kultúrneho domu, kde ich usadia podľa tried a po skončení slávnosti prejdú do školy slávnostným špalierom v sprievode rodičov.

Vyučovanie v tento deň trvá do 10.15 h, potom odchádzajú žiaci domov.

Školská jedáleň aj školský klub detí začínajú svoju činnosť až od utorka 3. septembra.

 
Diskusia
Hore