späť

Plán na september

komentárov 

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
MESAČNÉ  PLÁNY  -  školský rok  2019/2020
 
PO                 2. 9. 7.40 PRVÉ  ZVONENIE - stretnutie v triedach, privítanie žiakov všetci pg. zamestnanci učebne
8.00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA   KD
9.15 - 10.15 Triednicke hodiny triedni učitelia učebne
UT                  3. 9.   Rozdanie dotazníkov k aktualizácii aSc agendy vedenie školy              triedni učitelia  
ŠT                         12. 9. 16.30 Plenárne ZDRUŽENIE RODIČOV všetci pg. zamestnanci KD
po skončení TRIEDNE  ZR - voľba triedneho dôverníka všetci pg. zamestnanci triedy
ST                       18. 9.   Zozbieranie VZDELÁVACÍCH POUKAZOV a PRIHLÁŠOK žiakov na krúžkovú činnosť triedni učitelia  
ŠT                  19. 9.   Návšteva knižnice M. Rešetku - 5.ročník Častulínová Trenčín
  DEŇ SOCIÁLNYCH AKTIVÍT pre MŠ pod záštitou KOMUNÁLNEJ POISŤOVNE Sabová
PI                            27. 9. 7.40 - 11.20 DEŇ DOPRAVY -  aktivity k téme Bezpečne do školy                                          vyučovanie je skrátené na 4 VH - oznam  o skrátení vyučovania treba do ŽK zapísať najneskôr v stredu  vedenie školy                                     +                                                                      tr. uč.  1.- 9. roč.  
•  ZDRAVOTNÉ HLIADKY
•  DOPRAVNÉ  IHRISKO - podľa harmonogramu 
•  PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POHYBU PO CESTE
•  PRAKT. ČINNOSTI súvisiace s bezpečnosťou na ceste
•  AUTOŠKOLA
•  POŽIARNICI
•  PRAVIDLÁ SPRÁVANIA  V DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH

 
Diskusia
Hore