späť

Deň dopravnej výchovy. Účelové cvičenie – teoretická časť

komentárov 

                V nadpise je veľmi stručne zhrnuté, čo sa u nás  v škole dialo v piatok 27. 9. 2019. Turňania už vedia, že v taký deň nie je núdza o zvýšený pohyb v okolí školy a ani o trochu poplachu. Veď každý musí uznať, že dostať sa k siréne hasičského alebo policajného auta, a nezatrúbiť si, to jednoducho nejde. No ale preberme si tento deň pekne po poriadku.

                Piatok – super!

Pekné počasie – ešte lepšie!!

Dnes sa „neučí“, resp. učí sa, ale ináč – úplne najlepšie!!!

Deti na 1. stupni mali Deň dopravnej výchovy. Pani učiteľky si pre ne pripravili aktivity práve s týmto zameraním. A tak v triedach riešili komplikované dopravné a núdzové situácie prostredníctvom výukových programov, v praxi si vedomosti vyskúšali na mobilnom detskom dopravnom ihrisku  ako účastníci cestnej premávky na bicykloch a kolobežkách (ešteže sa nevyberali pokuty!), niektoré triedy sa vyobliekali do reflexných vestičiek a vyrazili do ulíc Trenčianskej Turnej, kým ďalší práve v tomto čase boli účastníkmi besedy o zdravom životnom štýle, alebo sa trénovali v poskytovaní prvej pomoci v telocvični školy, kde sa im venovali ich starší spolužiaci, členovia zdravotných hliadok. Aby to nebolo málo, na dvore školy bolo zaparkované policajné auto a čakal na nich pán policajt  a na pešej zóne sa mohli aspoň na chvíľu rozprávať s hasičmi alebo si vyskúšať, ako sa sedí na ich miestach v hasičskom aute.

Aj druhý stupeň si zopakoval zásady poskytovania prvej pomoci pri zdravotných hliadkach. Počas besedy s pracovníčkami RÚVZ v Trenčíne sa dozvedeli, ako a prečo sa starať o mozog, ako predchádzať stresu a vyhnúť sa nelátkovým závislostiam, na ďalších besedách sa dozvedeli o práci požiarnikov i prevencii požiarov, alebo si s pracovníkmi autoškoly zopakovali (prípadne sa naučili) všeličo, čo by mali vedieť ako budúci vodiči. Rovnako ako deti 1. stupňa si väčšina tried urobila zastávku pri hasičskom i policajnom aute, piataci dokonca mali pani preventistku Mgr. Danku Adámikovú iba pre seba, lebo pre piatakov začala Detská policajná akadémia, čiže program, ktorý sme doteraz poznali pod názvom Správaj sa normálne. Aj niekoľko žiačok deviateho ročníka prišlo k mladším spolužiakom, aby im vysvetlilo základy topografie a pravidiel pobytu a pohybu v prírode.

Bol to naozaj pestrý deň, za ktorý by sme radi poďakovali všetkým, ktorí nám ho pomohli zorganizovať. Naša vďaka patrí Autoškole Jaroslav Prekop (pánom D. Matuščinovi a  Ing. S. Milanovi), Ing. M. Búcimu a pracovníkom súkromnej autoškoly,  Krajskému riaditeľstvu PZ SR v Trenčíne (Mgr. D. Adámikovej a  Ing. J. Lubjákovi), HAZZ v Trenčíne (pani J. Váňovej a pánovi Ľ. Kuliačkovi), RÚVZ v Trenčíne (PhDr. Z. Meravej a PhDr. L. Mičíkovú a pani Špánikovej),  všetkým, ktorí nám  pomohli pri organizácii tohto dňa a v neposlednom rade obyvateľom obce za trpezlivosť, s ktorou zvládli aj naše falošné poplachy.

                                                                                                                             Katarína Masaříková

 podakovania.pdf
Diskusia
Hore