späť

Na hodinách chémie...

komentárov 

... sa zistí nielen prítomnosť žiakov na hodine a stav ich vedomostí, ale aj prítomnosť prvkov, alebo sacharidov, alebo tukov.... Ako? Spýtajte sa napríklad týchto deviatakov, ktorých náš fotoaparát zastihol na hodine chémie pri laboratórnej práci.
Diskusia
Hore