späť

Ako žiť bez odpadu?

komentárov 

Ako môžeme pomôcť našej planéte? Ako ju chrániť pred tvorbou zbytočného odpadu? A čo znamená pojem „ ZERO WASTE“?

Odpovede na tieto otázky dostali žiaci ôsmeho ročníka dňa 14.10.2019  počas prednášky „Prečo je dobré byť zero waste“.  V nej sa žiaci zoznámili s dôvodmi, prečo je potrebné sa zaujímať aj o odpadovú tému, s nelichotivými štatistikami o odpade, s konceptom života bez odpadu, tzv. zero waste. Ako aj s praktickými radami, ako znížiť svoju odpadovú stopu. Súčasťou prednášky bol aj workshop, vďaka ktorému si žiaci mohli vyrobiť vlastnú tašku z trička.

Aby však táto téma nezostala len pri žiakoch ôsmeho ročníka, členovia Enviro krúžku priniesli posolstvo „zero waste“ aj na krúžok a jeho členovia si tiež vyrobili vlastnú tašku z prinesených tričiek.

A že bola prednáška naozaj veľmi zaujímavá, svedčí aj fakt, že na fotenie sa akosi pozabudlo. A tak pripájame aspoň pár fotiek našich vlastných vyrobených tašiek.

Na záver patrí veľká vďaka pani Zuzane Vakošovej, členke komunity Zero Waste Trenčín, ktorá nás svojím rozprávaním veľmi zaujala a povzbudila nás v zamyslení sa nad našim správaním sa voči našej planéte. 

Mgr. Barbara Brňová

 
Diskusia
Hore