späť

Jeseň prišla do školy...

komentárov

...a obsadila všetky voľné nástenky. Keď neboli voľné, urobila si miesto sama, aby sa mohla ukázať na výkresoch našich detí, aby nám pripomenula, že je mesiac úcty k starším, že je čas púšťať šarkany alebo vyrezávať tekvice, že aj zvieratká sa chystajú na zimu, ale aj ľuďom je dobre v teple domova s rodinou, že nesmieme zabúdať chodiť po cestách bezpečne, že jeseň si môžeme skrášliť  výstavkou jesenných plodov... Ukazuje nám svoju najkrajšiu tvár. Takže - peknú jeseň všetkým!
Diskusia
Hore