späť

Workshop IT Akadémie

komentárov 

V dňoch 23. a 24. októbra 2019 sa  konali na pôde našej školy workshopy pre žiakov a učiteľov z partnerských škôl. Akcia sa konala v rámci projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie a nazvali sme ju Škola pre budúcnosť.

V stredu 23. 10. 2019 nás prišli navštíviť žiaci 4. ročníka ZŠ Mníchova Lehota. Pani učiteľka Mgr. Milena Mutňanská deťom ukázala, ako je možné naprogramovať robotické autíčka, ale ešte predtým si vysvetlili, ako je potrebné zadať presné a jednoznačné pokyny. A po inštruktáži žiaci pokračovali samostatne podľa pripravených pokynov a tešili sa, že sa naučili niečo nové.

Vo štvrtok 24. 10. 2019 k nám zavítal plný autobus žiakov zo ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice –Lieskové, aby sa zúčastnili prezentácie pomôcok, ktoré sú súčasťou ScienceLabu, teda vybavenia, ktoré naša škola dostala v rámci projektu. Na 4 pracoviskách videli a sami si vyskúšali, ako je možné využiť tieto prístroje pri vyučovaní predmetov biológia, chémia, fyzika, geografia, matematika a informatika, vyskúšali si prácu v krúžku Robolab a v krúžku 3D tlač na 3D tlačiarni. Okrem pani riaditeľky PaedDr. Beáty Sabovej sa deťom venovali učitelia, ktorí absolvovali vzdelávanie v rámci projektu: Mgr. Terézia Bučková, Mgr. Barbara Brňová, Mgr. Katarína Dudáková, Mgr. Peter Páleš, Ing. Petra Pethö a Ing. Juraj Červeňan. Veľmi spoľahlivých asistentov mali v žiakoch, ktorí sami majú už skúsenosti s týmito pomôckami a tak dokázali poradiť i pomôcť našim hosťom zvládnuť zadané úlohy.

Akcia sa stretla s priaznivým ohlasom a počítame s tým, že sa nejedná o ojedinelé stretnutie.
Diskusia
Hore