späť

Festival vody

komentárovDňa 10. 12. 2019 sa v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave uskutočnil jubilejný 10. ročník tradičného podujatia – Festival vody. Žiacke projekty prezentovalo spolu 21 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 85 žiakov, z celého Slovenska.

Žiaci sa vo svojich projektoch venovali rozličným témam súvisiacim s vodou, vodárenstvom a vodným hospodárstvom. V tomto ročníku sa súťaže zúčastnili aj žiaci  našej základnej školy, a to chlapci 7.A triedy pod vedením p. učiteľky Brňovej. S témou Elektrolýza – Galvanické pokovovanie súťažili Michal Husár, Adam Mandinec, Matej Slávik a Martin Škripec. Aj napriek tomu, že chlapci nezískali žiadne ocenenie, odniesli si domov drobné darčeky, cenné skúsenosti a krásne zážitky. Súčasťou podujatia bol aj sprievodný program v podaní kúzelníka Petra Šestáka, ktorý všetkých nadchol zaujímavým predstavením.

Ak by Vás zaujímalo, čo je to Galvanické pokovovanie, spýtajte sa chlapcov alebo sa príďte pozrieť na chodbu druhého stupňa, kde je vystavený ich súťažný poster.

                                                                                                         

 
Diskusia
Hore