späť

Ako sa deti v Turnej stali Superhrdinami

komentárov 

Každý z nás sa môže stať superhrdinom! A to nie hocijakým, ale takým, ktorý pomáha zachrániť Zem a život na nej. Superhrdinom Recyklátorom! Takými superhrdinami sa stali aj druháci zo Základnej školy v Trenčianskej Turnej. 

Ako na to, deťom prezradila kniha plná rozprávok, príbehov, básničiek a krásnych obrázkov s názvom Superhrdina Recyklátor. Ale aj zaujímavé videá, vďaka ktorým sa žiaci lepšie oboznámili s tým, ako správne triediť odpad, prečo je to potrebné a aké sú výhody recyklácie materiálov. Ale hlavne sa žiaci dozvedeli o tom, ako robiť odpadu čo najmenej. Ideálne žiadny. Deti sa tak na workshope hravou aj rozprávkovou formou dozvedeli, ako môžu pomáhať chrániť prírodu a stať sa superhrdinami. Tancovali, spievali aj súťažili. Zaujímavý workshop pre žiakov pripravilo občianske združenie PARADYSIO v rámci projektu podporeného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja operačného programu Kvalita životného prostredia. Mgr. Jana Kozmonová, PhD.

 Poďakovanie

Vďaka projektu  bol  každý jeho účastník obdarovaný knihou Superhrdina Recyklátor. Uvedená kniha v počte 35 kusov obohatila i žiacku knižnicu.  Môžu si ju prečítať alebo pracovať s ňou na vyučovaní žiaci ostatných ročníkov prvého stupňa i ŠKD.  Ďakujem pani Janke Kozmonovej a jej tímu za výborné obohatenie environmentálnej výchovy v druhom ročníku. Pani učiteľky i žiaci hodnotili projekt ako super aktivitu vedenú skvelými lektorkami. Verím, že v triedení odpadu nás podporia i rodičia, aby to, čo ich deti naučíme v škole, nebola len teória, ale aby poznatky z triedenia odpadu aplikovali i doma.  PaedDr. Beáta Sabová           

 

 
Diskusia
Hore