späť

Chrípkové opatrenia

komentárovVážení rodičia! Chorobnosť žiakov dnes prekročila 10 %. Preto nariaďujem nasledujúce opatrenia.

  1. Každý žiak si bude nosiť hygienický balíček, kde je vlastné mydlo, uterák a vreckovky(alebo iný dezinfekčný prostriedok).
  2. Triedni učitelia budú denne kontrolovať, či si žiaci nosia hygienický balíček.
  3. Dozor zabezpečí vetranie tried po každej vyučovacej hodine.
  4. THP úsek zabezpečí zvýšenú hygienu a dezinfekciu priestorov školy.

Situáciu budeme sledovať a denne vyhodnocovať. Ak Vaše dieťa bolí hlava, má nádchu a kašle, treba ísť k lekárovi, nie do školy. Prajem všetkým žiakom i zamestnancom školy zdravý poprázdninový týždeň.
Diskusia
Hore