späť

Zbierka na pomoc

komentárovVážení rodičia, zamestnanci ZŠ s MŠ Samuela Timona,

milí žiaci, milé deti!

Veľmi pekne Vám ďakujem za Vaše dobré srdiečka. Vďaka Vašej dobrote a ohľaduplnosti, sme pre ťažko skúšané rodiny po výbuchu plynu v Prešove, vyzbierali 1 100 €.

Slovenské príslovie: Všetky svoje schopnosti a vedomosti vnímajte ako prostriedky na pomoc iným.              

Vďačná Beáta Sabová – riaditeľka školy
Diskusia
Hore