späť

Kvíz Národné parky

komentárov 

Posledný januárový piatok 31.1. 2020 bol pre nás žiakov významný deň, keďže že sme dostávali polročné vysvedčenia. Okrem toho si však pre nás členky Envirokrúžku pripravili prezentáciu na zaujímavú tému, Národné parky. Počas tretej vyučovacej hodiny, dievčatá a jeden chlapec, prezentovali v triedach druhého stupňa a následne žiaci písali kvíz. Ak pozorne počúvali a počas predchádzajúcich dní si všímali nástenku na dolnej chodbe, otázky pre nich neboli náročné.

Po prázdninách Envirokrúžok vyhodnotil kvíz a tú sú výsledky.

Na prvom mieste sa umiestnila žiačka Ninka Fábiková z 9.B triedy, na druhom mieste sa umiestnil  Andrej Slezáček z 5.A triedy. Ďalej sa stali úspešnými riešiteľmi žiaci: Martin Mizerák, Alexander Vašek a Lucka Sabová z 5.A triedy, Michal Santa z 5.B triedy, Matúš Hugyár a Alex Vašek zo 6.A triedy, Anička Šedivá zo 7.B triedy a Ninka Sláviková z 8.A triedy. Výhercom gratulujeme :)
Diskusia
Hore