späť

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka z učiva matematiky a slovenského jazyka za 4. ročník.

komentárov 

Školský rok: 2019/2020

P. č.

Predmet

Výsledky žiakov 5. ročníka, ktorí

4. ročník absolvovali v našej škole

Výsledky žiakov 5. ročníka (novoprijatí žiaci), ktorí

4. ročník absolvovali v iných školách

Výsledky žiakov v Slovenskej republike

1.

Matematika

68, 30 %

61,44

63, 4 %

2.

Slovenský jazyk a literatúra

65, 34 %

59,73

64, 8 %

 

Z tabuľky vyplýva, že žiaci 4. ročníka vzdelávaní na našej škole napísali testy nad celoslovenský priemer. Zo 48 žiakov z Trenčianskej Turnej napísalo matematiku nad 90 % - 12 žiakov, z toho jedna žiačka na 100 %. Slovenský jazyk a literatúru napísalo nad 90 % - 8 žiakov. Ďakujem pani učiteľkám bývalých   4. ročníkov Mgr. Martine Martiníkovej a Mgr. Jaroslave Porubanovej, ktoré žiakov učili matematiku aj slovenský jazyk na 1. stupni. Ďakujem pani učiteľkám matematiky Mgr. Kataríne Dudákovej, Ing. Petre Pethö a pani učiteľkám slovenského jazyka Mgr. Gabriele Borikovej a Mgr. Paulíne Častulínovej, ktoré s piatakmi opakovali učivo 4. ročníka. 

Vážení rodičia, výsledky Vašich detí v Testovaní 5 si môžete nájsť na Edupage medzi správami.                                       PaedDr. Beáta Sabová - RŠ
Diskusia
Hore