späť

Beseda s podnikateľom

komentárov 

V utorok 4. februára 2020 sa v našej škole uskutočnila beseda s pánom Mgr. Pavlom Fábikom, majiteľom firmy Cofex, s. r. o. V deviatom ročníku na hodine občianskej náuky preberáme učivo Podnik a podnikanie, preto nás veľmi potešilo, že prijal naše pozvanie a ochotne nám porozprával o začiatkoch svojej podnikateľskej kariéry, ale aj o pozitívnych aj negatívnych stránkach podnikania. Poskytol nám cenné rady a zdôraznil, aby sme výberu strednej školy, ale aj ďalšiemu štúdiu venovali náležitú pozornosť.

Ďakujeme za hodnotnú prednášku a prajeme veľa úspechov v ďalšom podnikaní!

Žiaci 9. B triedy.
Diskusia
Hore