späť

Preventívne opatrenia

komentárovVedenie našej školy zodpovedne pristupuje k informáciám a preventívnym opatreniam v súvislosti s koronavírusom z médií.  Po konzultácii s predsedom rodičovského združenia  a  pánom starostom, rodičom našich detí odporúčame:

Vážení rodičia,

pred návratom Vášho dieťaťa z jarných prázdnin do školy si prečítajte nasledujúce odporúčanie, ktoré má slúžiť ako preventívne opatrenie (nielen kvôli šíreniu koronavírusu):

  • ·         Žiakov, ktorí nejavia žiadne známky choroby, nádchy a neboli odcestovaní v zahraničí, pošlite do školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.
  • ·         Žiakov, ktorí majú príznaky choroby – nádchy, chrípky a iné, nechajte v domácom prostredí do ich vyliečenia.
  • ·         Žiakov, ktorí vycestovali do krajín postihnutých vírusom nechajte v domácom prostredí počas inkubačnej doby (14 dní).
  • ·         Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči jeho spolužiakom.
  • ·         Ak svoje dieťa nechávate doma z dôvodu choroby alebo vycestovania do postihnutých krajín, kontaktujte triedneho učiteľa mailom.

 

Protichrípkové  opatrenia, ktoré sme zaviedli, čiže nutnosť nosiť si a používať hygienický balíček (vlastný uterák, mydlo + hygienické vreckovky, resp. dezinfekčný prostriedok na ruky), platia naďalej až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Vedenie školy
Diskusia
Hore