späť

Zrušený plavecký výcvik

komentárovMilí rodičia,

naši tretiaci sa mali od zajtra (2. 3. 2020) zúčastniť plaveckého výcviku. Pred odchodom na jarné prázdniny (21. 2.) bola chorobnosť našich žiakov v rámci celej školy nižšia ako 15 %, preto sme nemuseli aplikovať žiadne eliminačné opatrenie. Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus) a s výskytom sezónnej chrípky však vedenie školy na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva rozhodlo o ODLOŽENÍ TOHTO VÝCVIKU na neskoršie obdobie, keď sa situácia stabilizuje a podarí sa nám dohodnúť voľný termín na plavárni. V nasledujúcom týždni bude teda vyučovanie prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. Žiaci by mali mať so sebou okrem bežných vecí aj hygienický balíček, ktorý sme avizovali v súvislosti s prevenciou sezónnej chrípky. Prosíme Vás, aby ste si túto informáciu navzájom odovzdali s rodinami spolužiakov.

S úctou vedenie školy
Diskusia
Hore