späť

Stanovisko ÚVZSR

komentárovOdpoveď  ÚVZSR na otázku riaditeľky školy, aké opatrenia má robiť škola, ak zamestnanci školy i žiaci boli počas prázdnin na dovolenkách v krajinách postihnutých koronavírusom.

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydal rezort školstva usmernenie pre školy a školské zariadenia. Podľa rezortu školstva v prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli v oblastiach, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, a vrátili
sa z nich, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby,
ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle,
musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať ho telefonicky, opísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi.
Pre materské, základné, stredné a vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo odporúča dodržiavať všeobecné
preventívne ochranné opatrenia. Napríklad ide o pravidelné umývanie rúk mydlom a vodou či použitie dezinfekčného prostriedku na báze alkoholu.
Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať.
Diskusia
Hore