späť

Informácie o uzatvorení školy a domácom štúdiu žiakov

komentárovVážení rodičia!                                                                                                   13. marec 2020                                                                                                                          

Škola zatvorila svoje brány. Z obavy o Vaše deti, mojich zamestnancov a ich rodiny som zatvorila školu už v piatok 13. marca. Úlohou riaditeľky školy je v týchto dňoch zabezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Dnešný deň – piatok, boli učitelia Vašich detí aj pani vychovávateľky v škole. Dôsledne sme sa pripravili na edukáciu Vašich detí v domácom prostredí.  Učitelia sa budú Vašim deťom venovať prostredníctvom emailov a EDUPAGE. Sme pripravení čo najlepšie zvládnuť domáce vzdelávanie Vašich detí. Takúto situáciu zažívame prvý krát. Preto verím, že nám budete nápomocní. Pripravte svojim deťom taký denný program, kde nebude chýbať vzdelávanie. Učitelia sú na uvedenú komunikáciu pripravení, pracujú  z domu. Neverte svojim deťom, že nič nemajú, nič nemusia robiť. Už vo štvrtok dostali v škole inštrukcie, ako bude domáce vzdelávanie prebiehať, nakoľko sme zatvorenie škôl očakávali. Niektoré deti málo čítajú, teraz majú možnosť i dostatok času čítať knihy, zahrať si doma s Vami spoločenské hry, pomôcť Vám v jarnom upratovaní.......Nedovoľte svojim deťom potulovať sa po obci, schádzať sa v skupinách pri kultúrnom dome a na autobusových zástavkách. Všetky hromadné aktivity boli zakázané. Rešpektujte nariadenia Ústredného krízového štábu. Buďte disciplinovaní a buďte vzorom pre Vaše deti.

Ako riaditeľka školy som členkou krízového štábu obce Trenčianska Turná. Dnes sme sa dohodli, že v škole počas prerušenia vyučovania bude počas pracovných dní stála služba od 8. 00 do 11. 00. Môžete volať ak potrebujete informácie na pevnú linku 032/6585221, alebo mobil pani ekonómky Janky Filinovej – 0948 060 233, alebo na mobil riaditeľky školy – 0903844737. Školu sme dezinfikovali, navštívte ju naozaj len v nutných prípadoch. Na našej www stránke sú všetky potrebné informácie. Sledujte www stránku školy aj obce.

Vážení rodičia, ukážme v tejto mimoriadnej situácii, že vieme spolupracovať a navzájom si pomáhať. Pozdravujem Vás aj Vaše deti, prajem Vám za nás všetkých pevné zdravie. Teším sa na Vaše deti v škole 30. marca.

Informácie k domácemu vyučovaniu počas nasledujúcich dvoch týždňov

Povinnosťou školy v aktuálnej situácii je zabezpečiť žiakov vyučovanie elektronickou formou.
Učitelia žiakov 1. stupňa komunikujú s rodičmi svojich žiakov prostredníctvom mailov.
Učitelia žiakov 2. stupňa komunikujú so žiakmi prostredníctvom EduPage a témy vyučovania v jednotlivých predmetoch a ročníkoch sú zverejnené na školskej stránke v prílohe.

 5.-roc-ulohy-na-2-tyzdne.pdf

6.-roc.-ulohy-na-2-tyzdne.pdf

7.-roc.-ulohy-na-2-tyzdne.pdf

8.-roc.-ulohy-na-2-tyzdne.pdf

9.-roc.-ulohy-na-2-tyzdne.pdf
Diskusia
Hore