späť

Pohotovostná služba v škole

komentárovZákladná škola s materskou školou Samuela Timona,

Trenčianska Turná 30

Na základe opatrení prijatých na zasadnutí Krízového štábu obce Trenčianska Turná dňa 13. 3. 2020 je zabezpečená stála služba v škole počas pracovných dní v rozsahu od 8. 00 do 11. 00 hod. nasledovne:

Dňa

Služba

Kontakt

16. 3. 2020

Janka Filinová – vedúca THÚ

6585221

0948060233

17. 3. 2020

Janka Filinová

-        II -

18. 3. 2020

PaedDr. Beáta Sabová – riaditeľka školy

0903844737

6585221

bea.sabova@gmail.com

19. 3. 2020

Janka Filinová

 

20. 3. 2020

Janka Filinová

 

23. 3. 2020

PaedDr. Beáta Sabová

 

24. 3. 2020

Janka Filinová

 

25. 3. 2020

Mgr. Janka Poláčková – vedúca ŠKD

Mgr. Oľga Závacká – zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň

0908379905

0903966939

26. 3. 2020

Janka Filinová

 

27. 3. 2020

Mgr., Ing. Katarína Masaříková – zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň

0903460911

 

Služba bude pripravená na pokyn starostu obce zabezpečiť oboznámenie ostatných pracovníkov školy o ďalších opatreniach a nariadeniach Krízového štábu obce Trenčianska Turná a starostu obce a zároveň bude slúžiť na komunikáciu s rodičmi detí ZŠ s MŠ Samuela Timona.
Diskusia
Hore