späť

Oznam pre rodičov

komentárovVážení rodičia!                                                                                                                                16. 3. 2020

V súčasnej mimoriadnej situácii, kedy sa vzdelávanie Vašich detí realizuje elektronicky pomocou emailovej komunikácie alebo EDUPAGE, ste sa stali Vy,  milí rodičia učiteľmi Vašich detí. Prosím Vás, dohliadnite, aby sa Vaše deti pravidelne venovali zadaným úlohám, ktoré im naši učitelia posielajú podľa rozvrhu. Všetci učitelia pracujú z domu. Mnoho žiakov už komunikuje so svojimi učiteľmi, ktorí majú spätnú väzbu formou vypracovaných úloh alebo odpovedí. To ma veľmi teší, že domáce vzdelávanie sa rozbehlo a funguje.  Podmienkou elektronického vyučovania je, aby ste boli pripojení na internet. Držím Vám palce, aby sa Vám darilo byť našou predĺženou rukou, pomáhať nám pri vzdelávaní Vašich detí. Pri akýchkoľvek problémoch komunikujte s triednymi učiteľmi alebo riaditeľkou školy. Ďakujem Vám za spoluprácu a spolupatričnosť. Prajem všetkým rodinám aj zamestnancom školy pevné zdravie. B. Sabová
Diskusia
Hore