späť

Informácia k prijímacím skúškam

komentárov 

Ministerka školstva vo vyhlásení č. 3 (je na našej www stránke celé) uviedla:  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl. O všetkých zmenách Vás budeme informovať. B. Sabová

 
Diskusia
Hore