späť

Microsoft teams

komentárovVážení rodičia!

Aby sme umožnili našim žiakom a učiteľom kvalitnejšie dištančné vzdelávanie, rozhodli sme sa pre technológiu Microsoft Teams, ktorá je súčasťou MS Office 365. Je na internete zdarma pre registrované školy, žiakov a študentov. Po jej stiahnutí  budú naši učitelia komunikovať s Vašimi deťmi tak, že sa budú vidieť aj počuť.  Ak Váš počítač nemá kameru, žiaci budú pani učiteľku aj spolužiakov vidieť, ale sami nebudú videní. Na www stránke školy zverejníme postup, ako sa pripojíte. Na svoje emailové adresy, ktoré máme v databáze, dostanete prihlasovacie údaje. Toto zabezpečia triedni učitelia.  MS Office 365 obsahuje okrem MS Teams  aj najviac využívané programy ako WORD, POWERPOINT, EXCEL a mnoho iných programov, s ktorými je možné pracovať aj prostredníctvom tabletu a telefónu. Postupne sa s prostredím zoznamujeme my učitelia. Mnohí z Vás ste počítačovo zdatní, verím, že prvý krok prihlásenia zvládnete a že si medzi sebou navzájom pomôžete. Pomocou tejto technológie môžu vzájomne komunikovať žiaci medzi sebou, učitelia so žiakmi, učitelia medzi sebou, učitelia s rodičmi.

Mnohí učitelia sa tešia, že svojich žiakov uvidia a budú môcť s nimi komunikovať, vysvetľovať učivo, riešiť problémy, realizovať triednickú videohodinu atď. Zároveň veríme, že budete mať pochopenie pre naše začiatočnícke pokusy s novou technológiou, do ktorej postupne prenikáme. Samozrejme, aj tento spôsob vyučovania má svoje limity. Nie je možné takýmto spôsobom odučiť všetky hodiny. Ale je to jedna z ciest, ako urobiť vyučovanie v súčasných podmienkach efektívnejšie. Naďalej budeme využívať EduPage, emailovú komunikáciu a všetky spôsoby, ktoré sa v predchádzajúcom období osvedčili.

       Milí rodičia, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami a za tú doterajšiu Vám veľmi pekne ďakujeme. Za všetkých zamestnancov školy Vás srdečne pozdravujem, prajem trpezlivosť, spolupatričnosť, ale   hlavne zdravie. Beáta Sabová

manual-teams-ziaci.pdf
Diskusia
Hore