späť

Poplatky

komentárovVážení rodičia!

V tomto kalendárnom roku ste nám mnohí uhradili poplatky za materskú školu (marec až apríl) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním dieťaťa, i za režijné náklady na stravovanie v školskej jedálni (január až jún). Tieto finančné prostriedky budú presunuté na mesiace, keď sa po tejto mimoriadnej situácii vrátime do školy. Rodičia, ktorí platby neuskutočnili, ich uhradia po návrate detí do školy.

Poplatky za ŠKD na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanú starostlivosť ste mali uhradiť za mesiace január  až marec. Ak ste ich neuhradili, prosíme Vás o ich zaplatenie.            

Po návrate detí do školy Vás o poplatkoch za ŠKD budeme informovať. Beáta Sabová
Diskusia
Hore