späť

Čo sa budeme učiť v apríli?

komentárovVážení rodičia,  milí žiaci, 
v tabuľkách  uverejňujeme učivo, ktorému sa budeme venovať v mesiaci apríl. Nakoľko pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou, obsah učiva redukujeme, aby bol zvládnuteľný pre žiakov i rodičov v týchto zložitých podmienkach.
Ďakujeme za pomoc a spoluprácu. 
V dňoch 9.-14. apríla majú žiaci veľkonočné prázdniny.
Vyučovanie bude opäť pokračovať od stredy 15. 4. 2020 dištančnou formou podľa zaužívaných pravidiel.
Prehľad učiva, ktoré plánujeme prebrať v mesiaci APRÍL si môžete pozrieť podľa jednotlivých ročníkov kliknutím na príslušný odkaz.Diskusia
Hore