späť

Veľkonočný pozdrav

komentárovMilí rodičia a priatelia školy,

žijeme dobu, akú si nepamätajú ani najstarší z nás. Všetko sa neuveriteľne dynamicky mení a vyvíja. Neraz sa nestačíme v novej situácii ani zorientovať a už si musíme zvykať na ďalšie a ďalšie novinky. Nové povinnosti, obmedzenia, obavy v dôsledku správ o zvyšujúcom sa počte chorých či tých, ktorí nepriateľskému vírusu podľahli. Našťastie, v živote platí vzácna rovnováha. Aj zlé fakty, ktoré dominujú v dosiaľ napísaných riadkoch, sú vyvážené optimistickými zisteniami.

Namiesto sťažností na chýbajúce tvárové rúška majú šikovné krajčírky príležitosť ukázať svoju zručnosť. Mnohé naše kolegyne, ale i Vy, mamičky šijete rúška. Prispievajú aj tí, ktorí so šijacím strojom nevedia tak obratne narábať, našli však doma vhodné látky či iný pomocný materiál a ochotne ho poskytli, aby rúšok bolo dosť pre všetkých.

Vedúci krúžku práce s 3D tlačiarňou vyrába na tej našej tak žiadané tvárové kryty pre lekárov.

Učitelia sa rýchlo zhostili vyučovania na diaľku a stále svoje metódy a postupy zdokonaľujú. Hľadajú príklady, aby čo najviac prepojili učivo s praktickým využitím v domácich podmienkach. Snažia sa, aby boli žiaci pri získavaní poznatkov i sami iniciatívni. A čo viac, úzko spolupracujú s rodičmi detí, navzájom sa snažia byť jedni druhým oporou. Dokonca sa prepájajú i do on-line priestoru a pani učiteľky či asistentky sú neraz prítomné v detských izbách, kde sa prihovárajú deťom a vysvetľujú im učivo. Podporu poskytuje aj školská psychologička a špeciálna pedagogička, ktorá pomáha deťom, ak potrebujú učivo vysvetliť inými postupmi.

Pani vychovávateľky pripravili a rozdávajú balíčky s pomôckami na tvorivé aktivity pre deti ŠKD.

Pani kuchárky varia naďalej pre Dom opatrovateľskej služby. Škola i celý jej areál sa vďaka pani upratovačkám a pánu školníkovi udržiavajú v čistote a sú i náležite dezinfikované.

Vedenie školy a ekonomický úsek pracujú striedavo z domu i priamo zo školy, aby všetko fungovalo a zabezpečovali sa vzdelávacie potreby detí i rodičov.

V škole však panuje nateraz zvláštne, priam neprirodzené ticho. Chýbajú hlasy, ktoré jej vdýchnu tú pravú školskú atmosféru, ale my veríme, že sa čoskoro v triedach, na chodbách, v telocvični a na  školskom dvore opäť stretneme.

Dovtedy musíme byť disciplinovaní a  vydržať. Vieme, že SPOLU TO ZVLÁDNEME a VŠETKO BUDE DOBRÉ. A naviac vyjdeme posilnení o poznanie, že okolo nás žijú dobrí a obetaví ľudia, na ktorých sa môžeme spoľahnúť.

Všetkým posielame pozitívnu energiu a vrúcne prianie, aby veľkonočné sviatky aj v tomto novonastavenom režime boli pre nás nádejou a vzpruhou. Prežime ich v zdraví a s pohodou v duši.
Diskusia
Hore