späť

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

komentárovHodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie, schválené na pedagogickej rade dňa 15. 4. 2020 (Škola vychádzala z usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 - vydalo MŠ SR 6. 4. 2020)

hodnotenie-v-case-mimoriadnej-situacie.pdf
Diskusia
Hore