späť

Kronika týchto dní

komentárovNa začiatku apríla sme pozvali všetky deti, aby výtvarne zachytili, ako prežívajú tieto dni.
Do konca apríla prišlo síce nie veľa, ale zato veľmi zaujímavých a krásnych prác. Tak ako každý z nás prežíva tieto dni iným spôsobom, tak aj každý zachytil svet okolo seba ináč.
ĎAKUJEM VÁM,  KTORÍ STE SA ZAPOJILI SVOJIMI OBRÁZKAMI!!!!
Poďakovanie patrí Alexovi Husárovi zo 4.B za jeho expresívnu kresbu, Helene Dávidkovej z 9.B za symbolickú kresbu uhlíkom, Táničke Mikoláškovej zo 6.B za jej reportáž, Viki Gašparovičovej zo 6.B za vtipnú aktualizáciu erbu obce Mníchova Lehota a Katke Husárovej z 2.B, ktorá aj v spolupráci so sestrou Táničkou z 5.A vytvorili dokonalý komix.... (Uvádzam v poradí, v akom mi ich práce prichádzali.)
Ak by chcel niekto prispieť do Kroniky týchto dní svojou kresbou, budem veľmi rada. Pošlite fotografiu svojej kresby alebo maľby do konca mája na adresu
katarina.masarikova6@gmail.com
Teším sa na Vaše kresby!
K. Masaříková

 

 

 

 

 

 

 

tanicka-mikolaskova-6.b.doc
Diskusia
Hore