späť

Májový príhovor

komentárovVážení rodičia!                                                                                                       8. máj 2020,  z domu

               Pozdravujem Vás tento sviatočný májový deň zo svojho domu. Žijeme v mieri i keď v súčasnej dobe trocha v zajatí pre mimoriadnu situáciu, ktorú spôsobil koronavírus. Ak má táto mimoriadna situácia nejaké plus, tak je to čas, ktorý môžete aktívne venovať svojim deťom. Môžete im naplno venovať svoju lásku, kreativitu, ktorá sa prejavuje aj tým, že im pripravujete denný program, aby sa mohli doma realizovať. Som Vám vďačná, že deťom pomáhate aj v učení, lebo vedzte, že moji učitelia, pedagogickí asistenti, vychovávateľky, školská psychologička i špeciálna pedagogička robia maximum preto, aby bola edukácia detí efektívna. Aby boli deti spokojne, primerane učením zaťažené. Škola zapožičala niektorým rodinám počítače a tablety, online vzdelávanie funguje cez MS Teams. Škola žije svojim životom. Bez Vašich detí je smutná, tichá, ale stále pripravená na ich príchod vďaka technicko-hospodárskeho úseku.  Ak chodíte okolo školy, vidíte pekný areál vďaka pánovi školníkovi, pani upratovačkám, pani vychovávateľkám ŠKD. To isté sa deje aj v materskej škole. Vedenie školy sa pravidelne stretáva. Realizovali sme zápis do 1. ročníka, pripravujeme zápis do MŠ, výchovná poradkyňa  má pripravené prihlášky na strednú školu na odoslanie. Školský jedáleň varí pre DOS a budúci týždeň začne variť dôchodcom z našej obce. Tím pracovníčok ŠJ pracuje permanentne i počas víkendov a sviatkov.

Po dvoch mesiacoch sa mi vrátil domov syn. Cez silu materinskej lásky a radosti, ktorá vo mne priam kypí som premostila k Vám. K mojej školskej rodine. Do ktorej patria všetky rodiny s deťmi a všetci zamestnanci školy. Prajem Vám všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti, sily a lásky. Spoločnými silami všetko zvládneme a verím, že sa o nejaký čas stretneme v našej peknej škole.  Vaša Beáta Sabová

 
Diskusia
Hore