späť

Úlohy na máj

komentárovVážení rodičia,  milí žiaci, 

v tabuľkách  uverejňujeme učivo, ktorému sa budeme venovať v mesiaci máj. Vo vyučovaní pokračujeme dištančnou formou, preto obsah učiva redukujeme, aby bol zvládnuteľný pre žiakov i rodičov v týchto zložitých podmienkach.

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu - spolu to zvládneme

redukovane-ucivo-1-maj.pdf

redukovane-ucivo-maj-2.pdf

redukovane-ucivo-3.pdf

redukovane-ucivo-4-maj.pdf

5.-roc-ulohy-na-maj.pdf

6.-roc.-ulohy-na-maj.pdf

7.-roc.-ulohy-na-maj-1.pdf

8.-roc.-ulohy-na-maj.pdf

9.-roc.-ulohy-na-maj.pdf

Diskusia
Hore