späť

Ponuka zamestnania

komentárovPonuka zamestnania

ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30,  zamestná od 26. augusta 2020 učiteľku/učiteľa predmetov slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk na zastupovanie počas materskej dovolenky.  Žiadosť a životopis prosím doručiť na adresu:  bea.sabova@gmail.com do 29. mája 2020

Plat učiteľa:

Začínajúci pedagogický zamestnanec – 915 €

Samostatný pedagogický zamestnanec ( 1 rok pedagogickej  praxe) – 1 001 €

Ďalšie zvýšenie platu po 1. atestácii ( min.  5 rokov pedagogickej praxe) – 1 132 €

                                      po 2. atestácii ( min. 10 rokov pedagogickej praxe) – 1 289,5 €
Diskusia
Hore